Ana sayfa

TBPD (TÜRKİYE BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ DERGİSİ)

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 1. Sayı

Takdim…

Değerli Dostlar…

Yayın hayatına yeni başlayan “Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi” 1. Sayısı ile karşınızdayız. Elbette sizler de merak ediyorsunuz. Bu kadar çok yayının olduğu bir dünyada ve ülkemizde böyle bir süreli yayına gerçekten ihtiyaç var mıydı? Genelde bilim dünyası, daha da özelinde beşeri bilimler (Psikoloji, davranış bilimleri, sosyoloji vb.) gelişimlerini disiplinli devam eden süreli yayınlara borçludurlar. Bilim insanları yaptıkları çalışmaları bu süreli yayınlarda yayınlamışlar ve bilim dünyasının dikkatine sunmuşlardır.

Bilim; inşası devam eden binanın üzerine her gün konulan yeni bir tuğla taşı gibi, ufak ufak gayret ve çalışmalarla inşa edilmiştir. Bilim; insanlığın ortak malıdır ve mirasıdır. İnsan aklının ortak ürünüdür.

Biz de ilgi duyduğumuz psikoloji, sinir bilimi, gelişimsel psikoloji, davranış bilimleri, felsefe, sosyoloji, psikopatoloji ve psikoterapi alanlarında bir tartışma ortamı yaratmak istedik. Dergimizin özellikle varlık nedeni psikoterapi araştırmalarıdır. Psikoterapi birçok sosyal ve beşeri bilimlerden ortaya çıkmış ve de doğa bilimlerinden de veriler alan, bu verileri bir disiplin içerisinde değerlendiren ve sonuçta yaslandığı bir felsefi arka plan ile belirli amaçlara doğru yönelen uygulama, teknik ve stratejileridir.

İnsanın fizyolojik tepkilerini, düşünce, duygu ve davranışlarının nedenselliğini anlamaya çalışan, normal ile anormal kavramlarının sınırını biyopsikososyal model içerisinde ortaya koymaya çalışan tüm gayret ve üretimler dergimizin ilgi alanındadır.

Bu çerçevede; insan zihninin gelişim evreleri, bilinç, kimlik, kişilik, duyu, algı, hafıza, zeka, tepki, örüntü, tema, kalıp, şema, düşünce, duygu, davranış, zamansal süreklilik (geçmiş bugün ve gelecek), öznellik, bağlamsallık, döngüsellik, fraktal yapı, alan ve kaos çalışmaları temel konularımızdır.

Psikoterapi; patolojik olanı düzeltme iddiasında bulunan disiplinlerin ortak adıdır. Bugün literatürde 400 civarında tanımlanmış psikoterapi yaklaşımından bahsedilmektedir. Psikoterapilerin 100 yıllık modern tarihine baktığımızda davranışçılık ve dinamik kuramlarla başlayan çekişme yüzlerce karmaşık bir psikoterapi yelpazesini ortaya koymuştur.

Bugün psikoterapiler son 40 yıldır bütüncül bir paradigmaya evrilmiş, psikoterapi savaşlarından ziyade “Komşu komşunun külüne muhtaçdır” anlayışı ile bilimsel bulguların birleştirilmesi ve ortak hareket geliştirilmesi yoluyla yeni bir yola girmiştir.

Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Birliği (www.sepiweb.org) ve Amerikan Psikoloji Birliğinin yayınlarından biri olan SEPİ dergisi iş birliği içerisinde olduğumuz kardeş kuruluşlardır. Felsefi ve bilimsel yaklaşımları ortak olup strateji bütünlüğümüz söz konusudur.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi uzun yıllardır hazırlığını yaptığımız çalışmaların nihai bir ürünüdür. 1994 yılında İstanbul da bir araya gelen bir grup genç araştırmacı, uygulayıcı ve yazar ile yapmaya çalıştığımız psikoterapi dergisi ihtiyacı yaklaşık 25 yıl sonra bugün meyvelerini vermiş ve bu şekilde nihayetlenmiştir.

Dergimizin Türkiye’deki amacı; psikoterapi ile ilgili disiplinlerde çalışan, klinisyen, araştırmacı ve akademisyenlerin üretimlerinin değerlendirileceği, tartışma ortamının yaratılacağı ve dünya ile paralel bir şekilde entegrasyona katkı vermeyi planlayan bir hedefe ulaşmaktır. Dünyadaki yerini ise, derginin çok dilli yayın hayatına devam edeceği, impact faktörü yüksek, Bütüncül Psikoterapi Çalışmalarının ağırlıklı olacağı önemli dergilerinden biri haline getirmektir.

Bu çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayacağınızı umar, hepinize saygı ve sevgilerimi iletirim..

 

Tahir Özakkaş, MD., PhD

TBPD Baş Editörü

Psikoterapi Enstitüsü