Amaç ve Kapsam

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi (TBPD), ülkemizde bütüncül psikoterapi ile ilgili eğitimler organize eden, araştırmalar yapan, yayınlar üreten ve tercüme eden Psikoterapi Enstitü’nün bilimsel, hakemli dergisidir. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, yılda iki kez yayınlanmaktadır. Bununla birlikte duyuruları önceden ilan edilmek üzere yılda bir özel sayı çıkarılması amaçlanmıştır. Özel sayılarda her yıl düzenlenen Bütüncül Psikoterapi Kongresi tam metinlerine mümkün olduğu kadar yer verilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde, psikoterapi alanına girebilecek bütün konularda üretilen özgün bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Ulusal ve uluslar arası bilim camiası açısından önem taşıyan nitelikli çalışmaların yayılmasına ve alana özgü kavramların/ terimlerin anlamlarının ortaklaşmasına katkı sağlayacak; alanda çalışan akademisyen ve psikoterapi uygulayıcılarına kılavuzluk edecek nitelikli bir dergi oluşturmak hedeflenmektedir.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde kuramsal çerçevesi güçlü, araştırma dizaynı ve analizleri iyi yapılandırılmış, psikoterapi alanında farklı açılımlar sağlayan çalışmalara öncelik tanınmaktadır. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, olgu ve vaka sunumlarınız beklenmektedir.