TBPD Cilt: 4 – Sayı: 7

İçindekiler

1-Integrative Approach To The Psychotheraphy Training During Psychiatry Education Current Status and Notes To The Future
Sayfalar 1-15
Ahmet Bülent YAZICI, Esra YAZICI, Tahir ÖZAKKAŞ

2-Psikoterapi Metodu Olarak Tasavvufa Genel Bir Bakış
Sayfalar : 16-35
Derya ŞENTÜRK

3-Mandala ve Sanat Terapisine Tarihsel ve Klinik Bakış
Sayfalar : 36-48
İpek ERGÜR, Efe ERGÜR, Ege ERGÜR

4-Transferans, Arzu ve Bildiği Varsayılan Özne Transferansa Lacancı Perspektiften Bir Bakış
Sayfalar : 49-54
Fatma GİRGİN KARDEŞ

5-Ruhsal Doğumdan Bedensel Doyuma Yolculukta Kadın İçin Erkek
Sayfalar : 55-60
Funda TUZGÖL

TBPD Cilt: 3 – Sayı: 6

KAPAK

İçindekiler

 1. Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerin toplumsal cinsiteye bakış açıları 
  Sayfalar 1 – 17
  Zeynep BAYKAN, Dilek ENER, Yasemin SEYFELİ, Melis NACAR, Fevziye ÇETİNKAYA,Elif Deniz ŞAFAK, Asuman GÖLGELİ
 2. Ergenlerin yaşadıkları yer ve cinsiyet açısından sosyal destek ile problem çözme becereleri
  Sayfalar 18- 32
  Asiye DURSUN, Murat Sinan ÖZKAN
 3. Kadına yönelik şiddet:Ergenlerin toplumsal cinsiyet algılarının Yordayıcılığı
   Sayfalar 33- 44
  Asiye DURSUN
 4. Bir adli tıp olgusu olarak intiharın psikanalitik bakış açısı ile incelenmesi
  Sayfalar 45- 50
  Nuray SARP KULKARA, Dilara GÜLLÜ, Funda KIVRIKOĞLU
 5. Online Psikoterapi ve Danışmanlık Etik
  Sayfalar 51- 66
  Kamil Tuzgöl

TBPD Cilt: 3 – Sayı: 5

İçindekiler

 1. Duygu Odaklı Terapi: Duyguların Dili ve Sinematerapi*
  Sayfalar 1 – 16
  Ayşe GAVAS ASLAN
 2. Güdülenme Kuramı ve Duygu Odaklı Terapinin Entegrasyonu*
  Sayfalar 17- 34
  Fatih PULAT, Harun GÜNDÜZ, Emrullah KILIÇ
 3. “Çocuğumu Benden Alın!”Sınır Koyma Probleminin Çocuk Merkezli
  Oyun Terapisi İle Sağaltımı (Olgu Sunumu)
  Sayfalar 35- 48
  Emine YANIT
 4. Romantik İlişkilerinde Problem Yaşayan Bireylerin Farkındalık
  Süreçlerine Hücum Terapisinin Katkısı

  Sayfalar 49 – 65
  Hacer ULAŞAN
 5. Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları, Kişilik ve İyimserlik Düzeyleri
  Arasındaki Yordayıcı İlişkiler

  Sayfalar 66- 77
  Harun ASAN, Bülent DİLMAÇ
 6. Farklı Cinsel Yönelimi Olan Bireylerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin
  Azınlık Stresi ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi

  Sayfalar 78- 96
  Melike Feyza ATEŞ
 7. Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımının Bağlanma Stilleri, Akran
  İlişkileri ve Kişilik Bozuklukları İle İlişkisinin İncelenmesi

  Sayfalar 97- 112
  Muhammed Erdinç TÜRK
 8. Terapötik Etkileşim Uygulama Deneyimlerinde Bütüncül Yaklaşım ve
  Öznelerarasılık

  Sayfalar 113- 125
  Gül Sultan ÖZEREN
 9. Gelişimsel Temas Terapisinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
  Olan Çocuklarda Kullanımının Retrospektif İncelenmesi

  Sayfalar 126- 149
  Fatma AKÇAKOCA
 10. Tramvay Filminden Psikoterapiye
  Sayfalar 150- 157
  Yücel SÖZER
 11. Öldürmeyen Acı Güçlendirir mi? Travma Sonrası Büyüme ve
  Kolektivistik Başa Çıkma Stillerinin İlişkisi

  Sayfalar 158- 174
  Harun ASAN, Bülent DİLMAÇ
 12. Psikolojik Problemi Olan ve Olmayan Çocukların Anne Babalarının Akılcı
  Olmayan İnançları ve Duygusal Şemalarının Karşılaştırılması

  Sayfalar 175- 193
  Ayşe KUDU ARICAN, Burçin SAYAL
 13. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Danışmanlık Süreci: Nitel Bir
  Araştırma

  Sayfalar 194- 205
  Buket TUNÇ, Bedia TARSUSLU, Özge ÖNER KAPISIZ

TBPD Cilt: 2 – Sayı: 4

İçindekiler

 1. Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerini Azaltmaya Yönelik Grup Terapisi
  Sayfalar 1 – 16
  Volkan DEMİR, Hatice Hilal ILGAZ
 2. Tek Kişilik Terapilerden İki Kişilik Terapilere Geçiş: İlişkisel Psikoterapi
  Sayfalar 17- 27
  Fatih PULAT
 3. Yeme Bozukluklarıyla İlişkili Olabilecek Değişkenlere Bütüncül Bakış
  Sayfalar 28 – 45
  Güniz KOCAKAYA
 4. Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi
  Sayfalar 46 – 58
  Kamil TUZGÖL
 5. Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi
  Sayfalar 59- 69
  Gülten İKİZOĞLU

TBPD Cilt: 2 – Sayı: 3

İçindekiler

 1. Yas Bahçesinde Beş Gün: Levlâ’ nın Hikâyesi
  (Bir Borderline Kişilik Yapılanmasının Yas Süreci)

  Sayfalar 1 – 13
  Fatih PULAT, Gamze AKYÜZ, Ümit AKÇAKAYA
 2. Rölatif Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Güvenli Bağlanma Odaklı
  “Çekirdek Oluş Modeli

  Sayfalar 14- 30
  Nurşen ŞİRİN
 3. Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin
  Tutumlarının Belirlenmesi

  Sayfalar 31- 47
  Zeynep Gümüş
 4. Toplu Taşıma Şoförlerinin Dikkat, Tepki Hızı ve Muhakeme Düzeyleri İle
  Kişilik Özellikleri, Yaş, Eğitim Durumu Arasındaki İlişki

  Sayfalar 48- 67
  Reyhan Nuray DUMAN, Kamil Tuzgöl
 5. Selektif Mutizm Vakasının Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Teknikleri ile Sağaltımı (Oglu Sunumu)
  Sayfalar 68- 76
  Emine YANIT
 6. Annenin Geçmişi, Çocuğun Geleceği
  Sayfalar 77- 93
  Bengü T. KÜÇÜK, Gökçe AĞAOĞLU
 7. Kurumsal Çerçeveden OKB
  Sayfalar 94- 109
  Beria TOPBAŞ
 8. Duygu Odaklı Terapinin Diğer Kuramlarla Karşılaştırılmalı Analizi*
  Sayfalar 110- 116
  Ayşe GAVAS ASLAN
 9. Aktarım Odaklı Psikoterapinin Borderline Patolojilere Bakışı*
  Sayfalar 117- 130
  Fatih PULAT
 10. Türkiye’de Yaşayan Evcil Hayvan Sahiplerinin Bütüncül Psikoterapi
  Perspektifinden Analizi

  Sayfalar 131- 153
  Aşkın HASKAYA SUNA

TBPD Cilt: 1 – Sayı: 2

İçindekiler

 1. Alan Kuramının Diğer Psikanalitik Kuramlarla İlişkisi
  Sayfalar 1 – 28
  Tahir ÖZAKKAŞ
 2. Disosiyatif Şizofreni Kavramının Tarihsel Kökenleri ve Psikotik Süreklilik Sayfalar 29 – 45
  Ahmet ÇORAK
 3. Motivational Interviewing as a Framework for Common Factors Approach in Psychotherapy                                                                                                                Sayfalar 46 – 73
  Yeşim KESKİN
 4. Türkiye’de 18- 25 Yaş Grubu Üniversite Öğrencileri Arasında Görülen Depresyonun;
  Benlik Saygısı, Aile Bağlılığı, Akademik Başarı ve Cinsiyet ile Olan İlişkisi ve
  Depresyonda Olan Bu Öğrencilerin Süresi Sınırlı Psikodinamik Psikoterapi ile Tedavisi

  Sayfalar 74 – 96
  Tuba Dursun TUNCEL
 5. Sanatla Terapi Programı ve Etkileşim Grubu Uygulamasının Ruhsal Belirti Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 97 – 120
  Volkan DEMİR, Ahmet DEMİR
 6. Kindi’nin Ahlak Felsefesi ve Modern Bilişsel Terapide Üzüntü, Depresyon ve Çözüm Teknikleri
  Sayfalar 121- 133
  Meryem Beyza GÜMÜŞSOY
 7. Psikoterapide Çerçevenin Önemi
  Sayfalar 134 – 153
  Mustafa GÖDEŞ
 8. Ergenlerde Psikolojik Belirtiler ve Problem Davranışlarda Anne-Baba Tutumlarının Rolü
  Sayfalar 142 – 164
  Reyhan Nuray DUMAN, Suna BAYRAM, Bilge DEMİRTAŞ
 9. Derleme: Genel Sistem Teorisinden Etkilenen Aile Terapisi Modellerinin
  Karşılaştırılması

  Sayfalar 172 – 188
  Nazlı ÖZBURUN

TBPD Cilt: 1 – Sayı: 1

İçindekiler

 1. Psikoterapi Tarihi ve Bütüncül Psikoterapi
  Sayfalar 1 – 24
  Tahir ÖZAKKAŞ
 2. Temel Felsefi Kavramlar Üzerinden Psikoterapiye Bakış
  Sayfalar 25 – 40
  Sinem Arıtemiz ÖZER
 3. Lacanyen Psikanalitik Kuram ve Öznenin Konumu
  Sayfalar 41 – 53
  Kamil TUZGÖL
 4. İbn Sînâ’nın Nefs Kavramı ve Modern Psikolojideki Ego Kavramının Benlik Olgusu Bağlamında Karşılaştırılması
  Sayfalar 54 – 78
  Sümeyye Nur KÜLÇE
 5. J. F. Masterson Yaklaşımı Çerçevesı̇nde Şı̇zoı̇d Kendı̇lı̇k Bozukluğu ve Bu Yaklaşım Çerçevesı̇nde Tanımlanmış Bı̇r Danışanın Psı̇koterapı̇sı̇nı̇n Uygulanması
  Sayfalar 79 – 99
  Mustafa TUNCER, Özge Öner KAPISIZ, Necdet DÖNMEZ
 6. Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya Analizi; Olgu Sunumu: Nergis Vakası
  Sayfalar 100 – 122
  Hasan DEMİR, Özge Öner KAPISIZ, Necdet DÖNMEZ
 7. Dini Obsesyon ve Kompulsiyonların Psikoterapisinde Kuramlar, İmkanlar, Sınırlılıklar
  Sayfalar 123 – 141
  Taha Burak TOPRAK
 8. EMDR: Olgu Sunumları
  Sayfalar 142 – 164
  Reyhan Nuray DUMAN, Suna BAYRAM, Bilge DEMİRTAŞ
 9. Üç İnsan, Bir Olay, Üç Farklı Travmatik Deneyim Süreci
  Sayfalar 165 – 182
  Suna BAYRAM, Reyhan Nuray DUMAN, Bilge DEMİRTAŞ
 10. “Notadan Senfoniye” Grup Terapisi
  Sayfalar 183 – 192
  Gülşen Nevin AKTAŞOĞLU
 11. Hücum Tedavisi Sürecinin Engelli Çocuğa Sahip Bireylerin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 193 – 203
  Ayşe Devrim MASALCI BURÇAK
 12. Hücum Terapisi Sürecine Çözüm Odaklı Yaklaşım’ın Entegrasyonu: Vakalar Üzerinden Nitel Bir Analiz
  Sayfalar 204 – 220
  Hacer ULAŞAN
 13. Oda Dışından Narsisist
  Sayfalar 221 – 232
  Ahmet ÇORAK

1. Sayı Tam Metin