TBPD CİLT: 5- SAYI: 10

İçindekiler

Makaleler


7. Kuantum Mekaniğinin Bugünkü Geldiği Noktada Psikoterapideki Öznelerarasılık Kuramı ve Carl Gustav Jung’un “Eşzamanlılık” Olgusunun Değerlendirilmesi

Sayfa: 83-90

Ümit AKÇAKAYA

Olgu Sunumları

3. Psikodinamik Yönelimli Sanat Terapisi

Sayfa: 31-41

Cüneyt OKCU

4. Dört Dünya Üzerinden Varoluşçu Vaka Formülasyonu: Bir Olgu Sunumu

Sayfa: 43-48

Selam YETKİN

Araştırmalar

1. Problem Çözümüne Beş boyutla Odaklanma

Sayfa: 7-15

Nurşen ŞİRİN

2. Flört İstismarı Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması

Sayfa: 17-29

Hüseyin Yaslı, Bayram Ali GÖK, Sude Okyanus YÜCEL

5. İmgeyi Gerçekliğe Tercih Etmek Şizoid Dilemma Örneği Olarak ” Sevmek Zamanı” Adlı Film

Sayfa: 49-55

Havvanur TORAMAN, Fatümatüzehra ERCAN

Derleme

8. Akıl Arıza Yaptığında ve Normalliğin Sınırları

Sayfa: 91-100

Yener ÖZEN Atakan YİĞİT

6. Terapi Süreçlerinde Geleneksel- Modernite Salınımında Çekim Merkezleri ve Kaos Kuramı

Sayfa: 59-82

Tahir OZAKKAS

9. Gözler Beynin Aynasıdır. Pupilometri ve Psikolojideki Uygulamaları

Sayfa: 101-108

Mehmet Erdem MEMETOĞLU

TBPD Cilt: 5- Sayı: 9

İçindekiler

Makaleler

TBPD Cilt: 4 – Sayı: 8

İçindekiler

Sayfalar 1-13
Beyza USLU

Sayfalar 14-27
Esmahan KORKMAZ
3. Geçmişin Gölgesinde, Anne ve Bebeğin Bağlamları

Sayfa: 28-42
Serpil KIZILTAŞ GÜNYÜZ
4. Ölüm Farkındalığı ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi

Sayfa: 43-62
Cüneyt OKCU
5. Eklektik Bir Psikoterapi Modeli: Bilişsel Analitik Terapiye Bir Bakış

Sayfalar: 63-87
Ayşe Nur KATMER, Fulya TÜRK

TBPD Cilt: 4 – Sayı: 8

İçindekiler

Sayfalar 1-13
Beyza USLU

TBPD Cilt: 4 – Sayı: 7

İçindekiler

1-Integrative Approach To The Psychotheraphy Training During Psychiatry Education Current Status and Notes To The Future
Sayfalar 1-15
Ahmet Bülent YAZICI, Esra YAZICI, Tahir ÖZAKKAŞ

2-Psikoterapi Metodu Olarak Tasavvufa Genel Bir Bakış
Sayfalar : 16-35
Derya ŞENTÜRK

3-Mandala ve Sanat Terapisine Tarihsel ve Klinik Bakış
Sayfalar : 36-48
İpek ERGÜR, Efe ERGÜR, Ege ERGÜR

4-Transferans, Arzu ve Bildiği Varsayılan Özne Transferansa Lacancı Perspektiften Bir Bakış
Sayfalar : 49-54
Fatma GİRGİN KARDEŞ

5-Ruhsal Doğumdan Bedensel Doyuma Yolculukta Kadın İçin Erkek
Sayfalar : 55-60
Funda TUZGÖL

TBPD Cilt: 3 – Sayı: 6

KAPAK

İçindekiler

 1. Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerin toplumsal cinsiteye bakış açıları 
  Sayfalar 1 – 17
  Zeynep BAYKAN, Dilek ENER, Yasemin SEYFELİ, Melis NACAR, Fevziye ÇETİNKAYA,Elif Deniz ŞAFAK, Asuman GÖLGELİ
 2. Ergenlerin yaşadıkları yer ve cinsiyet açısından sosyal destek ile problem çözme becereleri
  Sayfalar 18- 32
  Asiye DURSUN, Murat Sinan ÖZKAN
 3. Kadına yönelik şiddet:Ergenlerin toplumsal cinsiyet algılarının Yordayıcılığı
   Sayfalar 33- 44
  Asiye DURSUN
 4. Bir adli tıp olgusu olarak intiharın psikanalitik bakış açısı ile incelenmesi
  Sayfalar 45- 50
  Nuray SARP KULKARA, Dilara GÜLLÜ, Funda KIVRIKOĞLU
 5. Online Psikoterapi ve Danışmanlık Etik
  Sayfalar 51- 66
  Kamil Tuzgöl

TBPD Cilt: 3 – Sayı: 5

İçindekiler

 1. Duygu Odaklı Terapi: Duyguların Dili ve Sinematerapi*
  Sayfalar 1 – 16
  Ayşe GAVAS ASLAN
 2. Güdülenme Kuramı ve Duygu Odaklı Terapinin Entegrasyonu*
  Sayfalar 17- 34
  Fatih PULAT, Harun GÜNDÜZ, Emrullah KILIÇ
 3. “Çocuğumu Benden Alın!”Sınır Koyma Probleminin Çocuk Merkezli
  Oyun Terapisi İle Sağaltımı (Olgu Sunumu)
  Sayfalar 35- 48
  Emine YANIT
 4. Romantik İlişkilerinde Problem Yaşayan Bireylerin Farkındalık
  Süreçlerine Hücum Terapisinin Katkısı

  Sayfalar 49 – 65
  Hacer ULAŞAN
 5. Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları, Kişilik ve İyimserlik Düzeyleri
  Arasındaki Yordayıcı İlişkiler

  Sayfalar 66- 77
  Harun ASAN, Bülent DİLMAÇ
 6. Farklı Cinsel Yönelimi Olan Bireylerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin
  Azınlık Stresi ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi

  Sayfalar 78- 96
  Melike Feyza ATEŞ
 7. Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımının Bağlanma Stilleri, Akran
  İlişkileri ve Kişilik Bozuklukları İle İlişkisinin İncelenmesi

  Sayfalar 97- 112
  Muhammed Erdinç TÜRK
 8. Terapötik Etkileşim Uygulama Deneyimlerinde Bütüncül Yaklaşım ve
  Öznelerarasılık

  Sayfalar 113- 125
  Gül Sultan ÖZEREN
 9. Gelişimsel Temas Terapisinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
  Olan Çocuklarda Kullanımının Retrospektif İncelenmesi

  Sayfalar 126- 149
  Fatma AKÇAKOCA
 10. Tramvay Filminden Psikoterapiye
  Sayfalar 150- 157
  Yücel SÖZER
 11. Öldürmeyen Acı Güçlendirir mi? Travma Sonrası Büyüme ve
  Kolektivistik Başa Çıkma Stillerinin İlişkisi

  Sayfalar 158- 174
  Harun ASAN, Bülent DİLMAÇ
 12. Psikolojik Problemi Olan ve Olmayan Çocukların Anne Babalarının Akılcı
  Olmayan İnançları ve Duygusal Şemalarının Karşılaştırılması

  Sayfalar 175- 193
  Ayşe KUDU ARICAN, Burçin SAYAL
 13. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Danışmanlık Süreci: Nitel Bir
  Araştırma

  Sayfalar 194- 205
  Buket TUNÇ, Bedia TARSUSLU, Özge ÖNER KAPISIZ

TBPD Cilt: 2 – Sayı: 4

İçindekiler

 1. Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerini Azaltmaya Yönelik Grup Terapisi
  Sayfalar 1 – 16
  Volkan DEMİR, Hatice Hilal ILGAZ
 2. Tek Kişilik Terapilerden İki Kişilik Terapilere Geçiş: İlişkisel Psikoterapi
  Sayfalar 17- 27
  Fatih PULAT
 3. Yeme Bozukluklarıyla İlişkili Olabilecek Değişkenlere Bütüncül Bakış
  Sayfalar 28 – 45
  Güniz KOCAKAYA
 4. Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi
  Sayfalar 46 – 58
  Kamil TUZGÖL
 5. Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi
  Sayfalar 59- 69
  Gülten İKİZOĞLU

TBPD Cilt: 2 – Sayı: 3

İçindekiler

 1. Yas Bahçesinde Beş Gün: Levlâ’ nın Hikâyesi
  (Bir Borderline Kişilik Yapılanmasının Yas Süreci)

  Sayfalar 1 – 13
  Fatih PULAT, Gamze AKYÜZ, Ümit AKÇAKAYA
 2. Rölatif Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Güvenli Bağlanma Odaklı
  “Çekirdek Oluş Modeli

  Sayfalar 14- 30
  Nurşen ŞİRİN
 3. Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin
  Tutumlarının Belirlenmesi

  Sayfalar 31- 47
  Zeynep Gümüş
 4. Toplu Taşıma Şoförlerinin Dikkat, Tepki Hızı ve Muhakeme Düzeyleri İle
  Kişilik Özellikleri, Yaş, Eğitim Durumu Arasındaki İlişki

  Sayfalar 48- 67
  Reyhan Nuray DUMAN, Kamil Tuzgöl
 5. Selektif Mutizm Vakasının Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Teknikleri ile Sağaltımı (Oglu Sunumu)
  Sayfalar 68- 76
  Emine YANIT
 6. Annenin Geçmişi, Çocuğun Geleceği
  Sayfalar 77- 93
  Bengü T. KÜÇÜK, Gökçe AĞAOĞLU
 7. Kurumsal Çerçeveden OKB
  Sayfalar 94- 109
  Beria TOPBAŞ
 8. Duygu Odaklı Terapinin Diğer Kuramlarla Karşılaştırılmalı Analizi*
  Sayfalar 110- 116
  Ayşe GAVAS ASLAN
 9. Aktarım Odaklı Psikoterapinin Borderline Patolojilere Bakışı*
  Sayfalar 117- 130
  Fatih PULAT
 10. Türkiye’de Yaşayan Evcil Hayvan Sahiplerinin Bütüncül Psikoterapi
  Perspektifinden Analizi

  Sayfalar 131- 153
  Aşkın HASKAYA SUNA