Hakkımızda

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ

KURULUŞ : 2005

KURUCU : Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

2005 yılında “Psikoterapi Enstitüsü Limited Şirketi” nin ve bağlı kurumların amacı; Türkiye’de psikoterapi eğitimlerinin yaygınlaştırılması, ruh sağlığı profesyonellerinin lisans sonrası gerek duydukları ileri düzey psikoterapi eğitimlerinin organize edilmesi, sürekli eğitim düşüncesi ile dünyadaki güncel bilimsel gelişmeleri aktarması, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, paneller, sempozyumlar, kongreler düzenlenmesi, Türkiyedeki ruh sağlığı profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim malzemesinin (Dergi, kitap, film vb.) temin edilmesi, tercüme edilmesi ve üretilmesini sağlamaktır. Bu amaçlarını gerçekleştirmek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarında psikoterapi eğitimleri organize etmesi, üniversiteler ile işbirliği yapması, genç ruh sağlığı profesyonellerine bilimsel destek verilmesi, kendi bünyesinde bulunan eğitim ve kongre merkezlerinde ücretli ve ücretli eğitimler vererek uygulamalar yapmaktadır. Psikoterapi Enstitüsü’nün temel misyonlarından bir tanesi de; yerel ve kültürel vurguya ağırlık vererek ülkemize ve her insana öznel psikoterapi programlarının geçerliliğinin ve güvenilirliğinin araştırılması ve test edilmesidir.

Bu amaçlarına ulaşmak ayrıca  için sivil toplum örgütleri ile işbirliği için de; savunuculuk faaliyetleri ve iletişim ağı oluşturmaya çalışmaktadır.