TBPD Cilt: 1 – Sayı: 1

İçindekiler

 1. Psikoterapi Tarihi ve Bütüncül Psikoterapi
  Sayfalar 1 – 24
  Tahir ÖZAKKAŞ
 2. Temel Felsefi Kavramlar Üzerinden Psikoterapiye Bakış
  Sayfalar 25 – 40
  Sinem Arıtemiz ÖZER
 3. Lacanyen Psikanalitik Kuram ve Öznenin Konumu
  Sayfalar 41 – 53
  Kamil TUZGÖL
 4. İbn Sînâ’nın Nefs Kavramı ve Modern Psikolojideki Ego Kavramının Benlik Olgusu Bağlamında Karşılaştırılması
  Sayfalar 54 – 78
  Sümeyye Nur KÜLÇE
 5. J. F. Masterson Yaklaşımı Çerçevesı̇nde Şı̇zoı̇d Kendı̇lı̇k Bozukluğu ve Bu Yaklaşım Çerçevesı̇nde Tanımlanmış Bı̇r Danışanın Psı̇koterapı̇sı̇nı̇n Uygulanması
  Sayfalar 79 – 99
  Mustafa TUNCER, Özge Öner KAPISIZ, Necdet DÖNMEZ
 6. Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya Analizi; Olgu Sunumu: Nergis Vakası
  Sayfalar 100 – 122
  Hasan DEMİR, Özge Öner KAPISIZ, Necdet DÖNMEZ
 7. Dini Obsesyon ve Kompulsiyonların Psikoterapisinde Kuramlar, İmkanlar, Sınırlılıklar
  Sayfalar 123 – 141
  Taha Burak TOPRAK
 8. EMDR: Olgu Sunumları
  Sayfalar 142 – 164
  Reyhan Nuray DUMAN, Suna BAYRAM, Bilge DEMİRTAŞ
 9. Üç İnsan, Bir Olay, Üç Farklı Travmatik Deneyim Süreci
  Sayfalar 165 – 182
  Suna BAYRAM, Reyhan Nuray DUMAN, Bilge DEMİRTAŞ
 10. “Notadan Senfoniye” Grup Terapisi
  Sayfalar 183 – 192
  Gülşen Nevin AKTAŞOĞLU
 11. Hücum Tedavisi Sürecinin Engelli Çocuğa Sahip Bireylerin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 193 – 203
  Ayşe Devrim MASALCI BURÇAK
 12. Hücum Terapisi Sürecine Çözüm Odaklı Yaklaşım’ın Entegrasyonu: Vakalar Üzerinden Nitel Bir Analiz
  Sayfalar 204 – 220
  Hacer ULAŞAN
 13. Oda Dışından Narsisist
  Sayfalar 221 – 232
  Ahmet ÇORAK

1. Sayı Tam Metin

“TBPD Cilt: 1 – Sayı: 1” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.