TBPD Cilt: 1 – Sayı: 2

İçindekiler

 1. Alan Kuramının Diğer Psikanalitik Kuramlarla İlişkisi
  Sayfalar 1 – 28
  Tahir ÖZAKKAŞ
 2. Disosiyatif Şizofreni Kavramının Tarihsel Kökenleri ve Psikotik Süreklilik Sayfalar 29 – 45
  Ahmet ÇORAK
 3. Motivational Interviewing as a Framework for Common Factors Approach in Psychotherapy                                                                                                                Sayfalar 46 – 73
  Yeşim KESKİN
 4. Türkiye’de 18- 25 Yaş Grubu Üniversite Öğrencileri Arasında Görülen Depresyonun;
  Benlik Saygısı, Aile Bağlılığı, Akademik Başarı ve Cinsiyet ile Olan İlişkisi ve
  Depresyonda Olan Bu Öğrencilerin Süresi Sınırlı Psikodinamik Psikoterapi ile Tedavisi

  Sayfalar 74 – 96
  Tuba Dursun TUNCEL
 5. Sanatla Terapi Programı ve Etkileşim Grubu Uygulamasının Ruhsal Belirti Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 97 – 120
  Volkan DEMİR, Ahmet DEMİR
 6. Kindi’nin Ahlak Felsefesi ve Modern Bilişsel Terapide Üzüntü, Depresyon ve Çözüm Teknikleri
  Sayfalar 121- 133
  Meryem Beyza GÜMÜŞSOY
 7. Psikoterapide Çerçevenin Önemi
  Sayfalar 134 – 153
  Mustafa GÖDEŞ
 8. Ergenlerde Psikolojik Belirtiler ve Problem Davranışlarda Anne-Baba Tutumlarının Rolü
  Sayfalar 142 – 164
  Reyhan Nuray DUMAN, Suna BAYRAM, Bilge DEMİRTAŞ
 9. Derleme: Genel Sistem Teorisinden Etkilenen Aile Terapisi Modellerinin
  Karşılaştırılması

  Sayfalar 172 – 188
  Nazlı ÖZBURUN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.