TBPD Cilt: 3 – Sayı: 5

İçindekiler

 1. Duygu Odaklı Terapi: Duyguların Dili ve Sinematerapi*
  Sayfalar 1 – 16
  Ayşe GAVAS ASLAN
 2. Güdülenme Kuramı ve Duygu Odaklı Terapinin Entegrasyonu*
  Sayfalar 17- 34
  Fatih PULAT, Harun GÜNDÜZ, Emrullah KILIÇ
 3. “Çocuğumu Benden Alın!”Sınır Koyma Probleminin Çocuk Merkezli
  Oyun Terapisi İle Sağaltımı (Olgu Sunumu)
  Sayfalar 35- 48
  Emine YANIT
 4. Romantik İlişkilerinde Problem Yaşayan Bireylerin Farkındalık
  Süreçlerine Hücum Terapisinin Katkısı

  Sayfalar 49 – 65
  Hacer ULAŞAN
 5. Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları, Kişilik ve İyimserlik Düzeyleri
  Arasındaki Yordayıcı İlişkiler

  Sayfalar 66- 77
  Harun ASAN, Bülent DİLMAÇ
 6. Farklı Cinsel Yönelimi Olan Bireylerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin
  Azınlık Stresi ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi

  Sayfalar 78- 96
  Melike Feyza ATEŞ
 7. Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımının Bağlanma Stilleri, Akran
  İlişkileri ve Kişilik Bozuklukları İle İlişkisinin İncelenmesi

  Sayfalar 97- 112
  Muhammed Erdinç TÜRK
 8. Terapötik Etkileşim Uygulama Deneyimlerinde Bütüncül Yaklaşım ve
  Öznelerarasılık

  Sayfalar 113- 125
  Gül Sultan ÖZEREN
 9. Gelişimsel Temas Terapisinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
  Olan Çocuklarda Kullanımının Retrospektif İncelenmesi

  Sayfalar 126- 149
  Fatma AKÇAKOCA
 10. Tramvay Filminden Psikoterapiye
  Sayfalar 150- 157
  Yücel SÖZER
 11. Öldürmeyen Acı Güçlendirir mi? Travma Sonrası Büyüme ve
  Kolektivistik Başa Çıkma Stillerinin İlişkisi

  Sayfalar 158- 174
  Harun ASAN, Bülent DİLMAÇ
 12. Psikolojik Problemi Olan ve Olmayan Çocukların Anne Babalarının Akılcı
  Olmayan İnançları ve Duygusal Şemalarının Karşılaştırılması

  Sayfalar 175- 193
  Ayşe KUDU ARICAN, Burçin SAYAL
 13. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Danışmanlık Süreci: Nitel Bir
  Araştırma

  Sayfalar 194- 205
  Buket TUNÇ, Bedia TARSUSLU, Özge ÖNER KAPISIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.